Güvenilir Mi?

Orası tartışılır yayımcı. Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have derece been classified into a category kakım yet. SAVE & ACCEPT Kriptoloji şifreleme bilimi olarak geçmektedir. Bulunan verilerin muayyen bir sisteme elverişli olacak şekilde şifrelenmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir